Testamente

Arveloven fastlægger regler for, hvordan arven efter dig skal fordeles og rammerne for, hvad du kan bestemme i forhold til dine arvinger.

Uanset dine økonomiske forhold, er det en god idé at tænke over hvem der skal arve dig, når du dør.

Ved at oprette et testamente kan du bestemme hvordan din arv skal fordeles. Som arveloven er nu udgør ¼ af din formue, det der kaldes tvangsarv, som dine livsarvinger (børn, forældre) og din ægtefælle har ret til. Den resterende ¾ af din formue kan du selv bestemme over, og det er den del der kaldes friarven. Hvis du ikke har nogen livsarvinger eller ægtefælle, kan du frit bestemme over din formue i et testamente.

Forud for oprettelsen af testamente er det derfor vigtigt, at du gør dig overvejelser om, hvordan du helst ser din arv fordelt efter din død.

Jeg vil altid indbyde dig til en samtale, hvor jeg lytter til dine ønsker og hvor vi kan tale om hvilke konsekvenser de forskellige dispositioner vil få.

Ved at oprette testamente tilkendegiver du overfor dine arvinger, hvad du har ønsket for din formue og evt. indbo.

Et testamente kan være med til at minimere konflikter blandt dine efterladte.

Du er meget velkommen til at kontakte mig for en gratis og uforpligtigende samtale om dit behov.

Ægtepagt

Når to mennesker indgår ægteskab vil der være det man kalder delingsformue i ægteskabet, hvis ikke der oprettes en ægtepagt hvor andet bestemmes.

Hvorvidt der er delingsformue eller fx særeje har stor betydning ved separation/skilsmisse. Den formueart man har i ægteskabet afgør hvordan ægtefællernes formue skal deles i tilfælde af separation/skilsmisse.

Ægtepagt kan oprettes op til ægteskabets indgåelse eller efter. Det kan altid anbefales, at du tager aktivt stilling til formueart når du står overfor at indgå ægteskab, fordi det er for sent, hvis du en dag står overfor en skilsmisse. Man kan have alle mulige gode grunde til, at ville have afklaring på sine økonomiske forhold, og det er ofte en rigtig god idé, selvom det kan synes ligegyldigt når man står på springet til at indgå et ægteskab. Min anbefaling er, at tage samtalen mellem kommende ægtefæller, selvom den kan synes svær.

Ægtepagt skal underskrives og tinglyses for at være gyldig.

Kontakt mig gerne for en gratis og uforpligtigende samtale om dit behov.

Fremtidsfuldmagt

Du har mulighed for, at udpege en person, som kan varetage dine økonomiske og personlige forhold, hvis du på et tidspunkt i fremtiden ikke længere kan gøre det. Det kan fx være ved sygdom eller svækkelse, hvor du mister evnen til at tage vare på dig selv.

En fremtidsfuldmagt er et selvvalgt alternativ til værgemål og ordningen trådte i kraft i 2017.

I en fremtidsfuldmagt kan du give en eller flere personer fuldmagt til at handle på dine vegne. 

Fremtidsfuldmagten er inaktiv indtil den sættes i kraft, som sker ved en henvendelse til Familieretshuset.