Konfliktløsning

Er du havnet i en konflikt eller involveret i en sag?

Professionel og effektiv konfliktløsning kan spare dig for både tid og penge.

Jeg har en Master i Konfliktmægling fra Københavns Universitet og har herudover arbejdet med løsning af konflikter i mange år.

Det betyder, at jeg har et indgående kendskab til de faktorer der ligger bag en konflikt, og som kan have udløst den. Jeg har den nødvendige professionalisme og etik, som er grundlaget for at arbejde med udenretlig konfliktløsning med henblik på at opnå holdbare løsninger.

Både i forretningsforhold og i familier kan det være helt afgørende ikke alene at have fokus på at løse selve konflikten, men også at løse sagen således, at relationerne mellem enten forretningsparter eller familiemedlemmer består.

Konfliktmægling

Jeg er uddannet konfliktmægler og kan fungere som mægler mellem to eller flere parter. Såfremt jeg antages som mægler i en konflikt, vil jeg ikke kunne repræsentere nogle af parterne. Når jeg fungerer som konfliktmægler vil jeg være upartisk og neutral, hvilket betyder, at jeg ikke holder med nogen af parterne og ikke er interesseret i noget bestemt udfald.

Konfliktforebyggende rådgivning

Jeg rådgiver også om konfliktforebyggende tiltag. Det kan fx være forberedelse til svære samtaler, eller i forbindelse med skriftlige oplæg, intern som ekstern skriftlig kommunikation mv.