Det er med stor glæde, at jeg kan oplyse, at jeg er blevet optaget på Mediationsinstituttets udpegningsliste for mediatorer og glæder mig til at være med til at udbrede kendskabet til alternativ konfliktløsning, som ny MI Partner hos Mediationsinstituttet.

Mediationsinstituttet er stiftet af Advokatsamfundet og støttet af brancheforeningen, Danske Advokater. Instituttet rådgiver om mediation og strategisk konflikthåndtering til private, erhvervsliv og offentlige myndigheder. 

Jeg har i mit arbejdsliv specialiseret mig i arbejds- og ansættelsesret, både for offentlige og privatansatte. Jeg har på nærmeste hold været vidne til mange sager på arbejdspladsen, der bunder i konflikter. Jeg har tillige været vidne til, at ikke alle sager lader sig løse med jura alene.

Personalesager, der omhandler uønsket eller krænkende adfærd herunder mobning og chikane, er alle sager, som involverer andre og flere personer end de som vil være de naturlige parter i den juridiske behandling af sagen. Sager om krænkelser, om de er seksuelle eller af anden karakter, handler om noget der foregår mellem mennesker som oftest er i en relation med hinanden.

Ved at benytte mægling som enten supplement eller alternativ til en rent juridisk behandling af sagen, opnår man at tage hånd om alle involverede personer, og dermed er grundlaget for at kunne genskabe tillid og genoprette relationerne skabt.

Jeg har stor erfaring med mægling i alle typer personalesager samt mægling i arbejdsretlige uenigheder mellem arbejdsgivere og arbejdstagere, og jeg håber, at kunne hjælpe mange flere arbejdsgivere, ledere og medarbejdere fremover.

Du kan læse om Mediationsinstituttet her