Når et dødsfald udløser konflikt i familien

1.08.2019 Af Liselotte Fjeldgaard Andersen, Advokat, Master i konfliktmægling En arvesag kan føre til konflikter i familien, og en konflikt på grund af en arvesag kan have konsekvenser for generationerne efter. Hjælp fra en konfliktmægler kan være forskellen på, om...