Af Liselotte Fjeldgaard Andersen, advokat og Master i Konfliktmægling (MKM)

Ingen automatisk arveret efter hinanden

Selvom du bor sammen med din kæreste, har du ikke automatisk arveret efter din kæreste eller omvendt, da samlevende ikke har legal arveret efter hinanden.

Det gælder uanset hvor mange år I har boet sammen og om I har børn sammen.

Oprettelse af testamente

Samlevende kan opnå arveret efter hinanden ved at oprette et testamente, hvori I begunstiger hinanden gensidigt.

I kan oprette et udvidet samlevertestamente eller et gensidigt samlevertestamente.

Udvidet samlevertestamente

Ved et udvidet samlevertestamente, hvori I begunstiger hinanden mest muligt, vil I, i tilfælde af den enes død, arve på samme måde som ægtefæller med fuldstændigt særeje. Det betyder, at den længstlevende kan arve op til 7/8 dele af afdødes formue. Som samlevende kan I frit vælge, hvor stor en andel I skal arve efter hinanden, men med den begrænsning, at en samlever højst kan arve 7/8 af den afdødes formue, hvis der er livsarvinger efter afdøde.

For at kunne oprette et udvidet samlevertestamente skal I dog opfylde følgende betingelser:

  • I skal enten have haft fælles bopæl i de seneste 2 år eller
  • I skal have et barn sammen eller
  • I venter et barn sammen

Hvis I ønsker, at I skal arve mest muligt efter hinanden, er oprettelsen af et udvidet samlevertestamente den bedste mulighed for at opnå dette. Ved at oprette et udvidet samlevertestamente kan man opnå en arveretlig stilling, som minder om ægtefællers, dog med visse undtagelser.

Gensidigt samlevertestamente

I kan også oprette et gensidigt samlevertestamente. Det gensidige samlevertestamente er relevant for samlevende, der ikke opfylder betingelserne for oprettelsen af et udvidet samlevertestamente.

Samlevende opnår ved et gensidigt samlevertestamente ikke helt de samme fordele som ved et udvidet samlevertestamente. Ved det gensidige samlevertestamente kan samlevende indsætte hinanden som arvinger af alt, der ikke er bestemt som tvangsarv. Tvangsarven er på ¼ af hver af de samlevendes formue.

Det betyder, at den længstlevende samlever arver op til ¾ af den afdødes formue, hvis den afdøde har livsarvinger, dvs. børn. Hvis den afdøde ikke har livsarvinger, så kan denne råde over hele sin formue og dermed testere over formuen fuldt ud sådan, at en samlever vil kunne arve hele formuen.

Betingelserne for at oprette et gensidigt samlevertestamente er, at testamentet skal være gensidigt, og at man skal opfylde betingelserne for at kunne indgå ægteskab med hinanden.