Har du 120-dages reglen i din ansættelseskontrakt?

Højesteret har afsagt dom i en sag om opgørelse af 120 sygedage Sagen, som var anlagt af HK mod Tandlægeforeningen, omhandlede spørgsmålet om arbejdsgiveren havde været berettiget til at opsige funktionæren/lønmodtageren med forkortet varsel. Dette afhang i denne sag...

Samarbejde med Mediationsinstituttet

Det er med stor glæde, at jeg kan oplyse, at jeg er blevet optaget på Mediationsinstituttets udpegningsliste for mediatorer og glæder mig til at være med til at udbrede kendskabet til alternativ konfliktløsning, som ny MI Partner hos Mediationsinstituttet....

Ugifte samlevende arver ikke automatisk efter hinanden

Af Liselotte Fjeldgaard Andersen, advokat og Master i Konfliktmægling (MKM) Ingen automatisk arveret efter hinanden Selvom du bor sammen med din kæreste, har du ikke automatisk arveret efter din kæreste eller omvendt, da samlevende ikke har legal arveret efter...

Ansættelseskontrakter

Har du søgt nye udfordringer i arbejdslivet og skal i gang med at forhandle løn- og ansættelsesvilkår? Nedenfor er der en gennemgang af de emner, som skal fremgå af en ansættelseskontrakt og om, hvilke forhold du særligt skal være opmærksom på. Skal man have en...

Håndtering af krænkende adfærd

“For tiden er medierne fyldt med eksempler på sager om seksuelle krænkelser. Medievirksomheder og politiske partier taler om advokatundersøgelser, behov for udarbejdelse af personalepolitikker, kulturforandringer, whistleblower-ordninger mv. Det er alt sammen...