“For tiden er medierne fyldt med eksempler på sager om seksuelle krænkelser. Medievirksomheder og politiske partier taler om advokatundersøgelser, behov for udarbejdelse af personalepolitikker, kulturforandringer, whistleblower-ordninger mv.

Det er alt sammen rigtig gode tiltag.

Men der mangler noget.

For der hvor mennesker mødes og relationer opstår, vil der ske hændelser, som kan tolkes og opfattes på forskellig måde. Derfor vil der opstå sager, som skal håndteres.

Derfor er det vigtigt, at man ikke kun har fokus på, at håndtere sagen korrekt juridisk, men også huske, at håndtere den underliggende konflikt mellem de to parter.

Og netop i sager om grænseoverskridende adfærd kan man med fordel benytte mægling, som enten kan være et alternativ til den juridiske behandling af sagen eller som supplement hertil.

Jeg håber du vil se med på videoen nedenfor.

Med venlig hilsen

Liselotte Fjeldgaard Andersen, advokat og master i konfliktmægling

Læs også artiklen “Håndteret efter bogen”