Af Liselotte Fjeldgaard Andersen, advokat og Master i Konfliktmægling MKM

 

Hvad er en fremtidsfuldmagt

Med en fremtidsfuldmagt kan du bestemme, hvem der skal kunne handle på dine vegne, hvis du på et tidspunkt ikke selv kan fx på grund af alderssvækkelse eller sygdom.

En fremtidsfuldmagt er et enkelt og privatretligt alternativ til en almindelig fuldmagt og det offentlige fastsatte værgemål.

Formålet er at styrke retten til selvbestemmelse, og en af fordelene ved at oprette en fremtidsfuldmagt er, at der er tale om en formel og lovreguleret ordning. Det betyder fx, at fremtidsfuldmagten offentliggøres når den sættes i kraft og der dermed skabes klarhed om fuldmagtsforholdet både for dig og for din fuldmægtig samt tredjeparter, som fx bank mv.

Hvem kan jeg vælge som fremtidsfuldmægtig

Du kan selv frit vælge hvem du vil have til at repræsentere dig, hvis/når du en gang ikke længere selv har evnen til at varetage dine økonomiske og/eller personlige forhold. Du bør overveje at vælge en person, som du har fuld tillid til og som kender dig godt.

Du kan give fuldmagt til én eller flere, og de kan være en sideordnede eller subsidiære.

Hvilke forhold er omfattet af fuldmagten

En fremtidsfuldmagt kan omfatte økonomiske og/eller personlige forhold.

Økonomiske forhold kan fx være at indgå betalingsaftaler med banker. Personlige forhold kan være at indgå aftaler om hjemmehjælp.

En fremtidsfuldmægtig kan kun handle indenfor de områder, som er omfattet af fremtidsfuldmagten.

En fremtidsfuldmægtig skal som udgangspunktet handle på dine vegne, og som du selv ville have gjort.

Fremtidsfuldmægtigen har pligt til at anvende fuldmagten i din interesse og så vidt muligt inddrage dig.

Hvornår og hvordan træder den i kraft

Så længe du selv er i stand til at varetage dine forhold har fremtidsfuldmagten ingen virkning.

Fremtidsfuldmagten er inaktiv – den ”sover” i Fremtidsfuldmagtsregistret. Det er kun dig, Familieretshuset og domstolene, der kan se fremtidsfuldmagten. 

Fremtidsfuldmagten sættes i kraft på det tidspunkt hvor enten du som fuldmagtsgiver eller din fremtidsfuldmægtig indgiver anmodning til Familieretshuset herom.

Fremtidsfuldmagten kan sættes i kraft, hvis du på grund af sygdom, svækket mental tilstand mv ikke længere har evnen til at varetage dine forhold. Til at vurdere det, vil Familieretshuset have brug for en lægeerklæring som skal vedlægges anmodningen. Der skal i den forbindelse betales et gebyr.

Oprettelse af fremtidsfuldmagt

Oprettelsen af en fremtidsfuldmagt består i to trin. Først skal fuldmagten registreres og underskrives digitalt i Fremtidsfuldmagtsregistret. Dernæst skal den vedkendes foran en Notar, det foregår ved den lokale byret.

Kontaktoplysninger