Har du 120-dages reglen i din ansættelseskontrakt?

Højesteret har afsagt dom i en sag om opgørelse af 120 sygedage Sagen, som var anlagt af HK mod Tandlægeforeningen, omhandlede spørgsmålet om arbejdsgiveren havde været berettiget til at opsige funktionæren/lønmodtageren med forkortet varsel. Dette afhang i denne sag...