Har du overvejet behovet for en fremtidsfuldmagt?

Af Liselotte Fjeldgaard Andersen, advokat og Master i Konfliktmægling MKM   Hvad er en fremtidsfuldmagt Med en fremtidsfuldmagt kan du bestemme, hvem der skal kunne handle på dine vegne, hvis du på et tidspunkt ikke selv kan fx på grund af alderssvækkelse eller...

Når et dødsfald udløser konflikt i familien

1.08.2019 Af Liselotte Fjeldgaard Andersen, Advokat, Master i konfliktmægling En arvesag kan føre til konflikter i familien, og en konflikt på grund af en arvesag kan have konsekvenser for generationerne efter. Hjælp fra en konfliktmægler kan være forskellen på, om...

Ny ferielov

Af Liselotte Fjeldgaard Andersen, Advokat, Master i konfliktmægling Den 25. januar 2018 vedtog Folketinget en ny ferielov. Den nye lov træder i kraft den 1. september 2020. Det er dog en god idé både som arbejdsgiver og lønmodtager, at sætte sig ind i reglerne nu....

Når jura træder i stedet for personaleledelse

Af Liselotte Fjeldgaard Andersen, Advokat, Master i konfliktmægling “Jeg er indkaldt til en tjenstlig samtale, HR deltager og jeg må gerne medbringe en bisidder.” Sådan er en samtale med et medlem ofte begyndt, da jeg arbejdede som advokat i en fagforening. Der er...